Využite finančný príspevok na tepelné čerpadlo

15.11.2023 12:18
Využite finančný príspevok na tepelné čerpadlo

 

V rámci projektu Zelená domácnostiam môžete opäť požiadať o získanie finančného príspevku na kúpu nového tepelného čerpadla do vášho domu. Výrazne tak môžete ušetriť, keďže maximálna výška dotácie, ktorú je možné získať je až 4 370 Eur. Výška dotácie sa odvodzuje od výkonu konkrétneho zariadenia. Na 1 kW výkonu tepelného čerpadla získate 380 Eur v rámci tzv. základnej sadzby.  Po novom môžete získať ešte o 15% vyšší príspevok, až 437 Eur/1 kW  a to v prípade pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo ak ste domácnosť, ktorá prestane používať tuhe palivá.

Projekt Zelená domácnostiam štartuje od 30.10.2023 novou výzvou, v ktorej budú niektoré podmienky upravené tak, aby ešte viac celý proces urýchlili a sprehľadnili a dotáciu tak mohlo využiť čo najviac oprávnených žiadateľov. V spomínanej novej výzve bude vyčlenených až 151,6 miliónov Eur, z toho 58,1 miliónov bude určených pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorý bol doteraz z tejto dotačnej schémy vynechaný.

Od 30.októbra bude možné začať inštalovať tepelné čerpadlá, pričom zásadnou zmenou je, že  žiadosti o poukážky už po novom domácnosti nemusia podávať vopred. Prvé poukážky pre tých, ktorí ich ešte nevlastnia z predošlého obdobia, budú v novom informačnom systéme vydávané začiatkom roka 2024.

Čo sa mení oproti predošlým výzvam:

 • zariadenia bude možné inštalovať aj vopred, ešte pred zaregistrovaním žiadosti a získaním poukážky
 • domácnosti budú mať dlhší čas na výber vhodného zariadenia
 • dotatočné navýšenie dotácie o 15% pri splnení podmienok zvýhodnenia
 • rýchle preverovanie údajov, eliminovanie chybovosti - nový informačný systém bude prepojený s katastrom nehnuteľností
 • zjednodušené vypĺňanie žiadostí
 • všetkým doteraz registrovaným žiadateľom bude zaslaný už dopredu vyplnený formulár aj návrh novej zmluvy

Čo zostáva nezmenené:

 • platnosť poukážok bude 3 mesiace od vydania
 • poukážky budú preplácané zhotoviteľom
 • poukážky budú vydávané v týždňových intervaloch
 • domácnosti môžu žiadosť zaregistrovať kedykoľvek, zhotoviteľ ju aktivuje podľa možností inštalácie
 • alokácia príspevkov bude uvoľnená ako celok

Dôležitá informácia:

Tým domácnostiam, ktoré využili na registráciu žiadosti pôvodný informačný systém a budú mať platné žiadosti, bude doručená výzva, aby aktualizovali svoje údaje a potvrdili, že súhlasia s novými podmienkami podpory. Následne ich žiadosti budú  prenesené do nového systému. Platnosť podaných žiadostí je 18 mesiacov. Poradie žiadostí v zásobníku nemá žiadny vplyv na vydávanie poukážok.

 

Prečo sa oplatí investovať do tepelného čerpadla ?

Tepelné čerpadlo patrí medzi ekologické, moderné a najefektívnejšie zdroje tepla. Ide o úspornú technológiu, ktorá primárne využíva alternatívne zdroje energie ako vzduch, vodu, zem či odpadové teplo. Po tepelnom čerpadle dnes siaha čoraz viac domácností, pričom jeho využitie je rôznorodé. Najčastejšie sa používa na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody v domoch, avšak dobre slúži aj na chladenie. V kombinácii s vhodnými distribučnými elementmi tepla dokáže zabezpečiť tepelnú pohodu a vysokú energetickú úsporu. Jeho ďalšou výhodou je nízka produkcia CO2. V závislosti od svojho výkonu dokáže vyprodukovať z 1kWh elektrickej energie približne 4 - 5kWh tepelnej energie, pričom dokáže byť funkčné už od -20°C. Princíp fungovania tepelného čerpadla vám priblížime aj v nasledujúcom videu .

Využite aktuálnu zvýhodnenú akciu na tepelné čerpadlo.

Viac o tepelných čerpadlách sa dočítate v našich blogových príspevkoch.

 

"Finančný príspevok na dodávku a inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Programu Slovensko v rámci národného projektu Zelená domácnostiam v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. KLIMA TREND spol s r.o.  je zapísaný v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam."