Kontakty

Pobočka KOŠICE


KLIMA DO DOMU.sk  
E-mail: kosice@klimadodomu.sk
Mobil: +421 904 62 62 62

KLIMA TREND, spol. s r.o.
Adresa: Južná trieda 1546/11, 040 01 Košice

Pobočka Bratislava - Obchodné centrum STYLA (pri SHOPPING PALACE Zlaté Piesky) 

KLIMA DO DOMU.sk  
E-mail: bratislava@klimadodomu.sk
Mobil: +421 914 63 63 63

KLIMA TREND, spol. s r.o.
Adresa: Studená 4B/18496 - 1. poschodie, 821 04 Bratislava

Sídlo spoločnosti:

KLIMA TREND, spol. s r.o.
Štúrova 165
949 01  Nitra

IČO: 36 519 901
DIČ: 2020150528
IČ DPH: SK 7120000030

OR OS Nitra, Oddiel:Sro, vložka číslo: 10200/N

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK47 7500 0000 0040 1674 5726
SWIFT: CEKOSKBX