Inštalácia tepelného čerpadla

07.03.2021 19:03
Inštalácia tepelného čerpadla

 

Ak už vieme  ako funguje tepelné čerpadlo  a kým spôsobom dokáže vyrábať teplo aj pri veľmi nízkych teplotách, môžeme sa pozrieť na to, ako vyzerá štandardná inštalácia najčastejšie dodávaného systému - splitového tepelného čerpadla typu vzduch-voda. 

Predtým, než vám nainštalujeme tepelné čerpadlo bude nás zaujímať : 

  • aká je tepelná strata vášho domu a či sa jedná o novostavbu, alebo o rekonštrukciu (výmenu starého kotla)
  • či budete chciet využívať tepelné čerpadlo iba na vykurovanie, alebo aj na chladenie
  • či bude bude systém ústredného vykurovania mať rozdielne teplotné zóny (podlahové vykurovanie + radiátory súčasne) 
  • či plánujete mať zásobník na TÚV  samostatný, integrovaný do vnútornej jednotky tepelného čerpadla, alebo bivalentný (napr. solar)
  • či plánujete inštalovať rekuperáciu na redukciu tepelných strát spôsobených vetraním a infiltráciou vzduchu

To všetko poslúži k plnohodnotnému posúdeniu podmienok vašej inštalácie a k vypracovaniu komplexnej cenovej ponuky.

 

 

Samotná inštalácia splitového tepelného čerpadla prebieha zvyčajne v dvoch etapách.

V prvej etape sa nainštalujú rozvody chladiarenského okruhu. Jedná sa najmä o izolované medené potrubie samostatne pre vysokotlakú vetvu a samostatne pre nízkotlak. Potrubie bude prepájať vnútornú a vonkajšiu jednotku tepelného čerpadla. Následne sa osadí v technickej  mestnosti vnútorná jednotka, tzv. hydrobox a v exteriéri sa na pripravený podklad osadí vonkajšia jednotka. Jednotky sa navzájom prepoja komunikačným káblom a pripoja sa k rozvodnej sieti.  Tlaková skúška sa prevádza suchým dusíkom. Potrubie chladiaceho okruhu sa ponechá natlakované po dobu minimálne 24 hodín.  Počas tejto doby je možné dokončiť dopojenie hydroboxu na rozvod vykurovania a TÚV, s kompletizáciou potrebných armatúr a príslušenstva, tak aby bolo možné po ukončení prebiehajúcej tlakovej skúšky uskutočniť nábeh systému.

V druhej etape (obyčajne po 24 hodínách) sa vyhodnotí výsledok tlakovej skúšky. Ak je skúška v poriadku, chladivový okruh sa vyvákuuje a do okruhu sa vpustí chladivo v predpísanom množstve. Údaje o doplnenom chladive sa zaznamenajú v protokole. Tepelné čerpadlo je takto pripravené na nábeh. Náš autorizovaný technik nakonfiguruje potrebné parametre a uvedie systém do prevádzky. 

 

Máte záujem o tepelné čerpadlo, návrh ústredného vykurovania, či návrh vetrania rekuperáciou, alebo chladenia klimatizáciou?

Už vyše 25 rokov realizujeme riešenia na mieru. Ponúkame vám dostatok skúsenosti, zodpovednosť a odbornosť. 

Kontaktujte nás prostredníctvom formulára, telefonicky, alebo mailom. Informácie o vašej stavbe nám jednoducho zašlite prostredníctvom formulára a my radi pomôžeme aj Vám.