Ako funguje tepelné čerpadlo?

04.07.2023 13:25
Ako funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo - fenomén dnešnej doby. Najefektívnejší, moderný a ekologický zdroj tepla v súčasnosti. 

Mnoho rodín vo svojich domovoch využíva výhody práve tejto úspornej technológie. Najrozšírenejším typom je tepelné čerpadlo vzduch - voda. V prípade tohto typu tepelného čerpadla sa teplo z vonkajšieho vzduchu odovzdáva do vody vo vykurovacom okruhu domu. 

Ako je možné, že tepelné čerpadlo dokáže vyrobiť teplo aj pri veľmi nízkych vonkajších teplotách, teplotách pod bodom mrazu ? Aký je základný princíp jeho fungovania ?

(foto Daikin - tepelné čerpadlo Altherma) 

ilustračné foto - zdroj Daikin CE 

 

Princíp je jednoduchý. Vieme, že množstvo energie vo vonkajšom prostredí (vonkajšom vzduchu) je prakticky nevyčerpateľné. Vonkajšie prostredie avšak nemá vždy želanú teplotu. 

Tepelné čerpadlo odoberá v časti zvanej výparník tepelnú energiu z okolitého prostreda pomocou špeciálnej zmesi - chladiva. Plynné chladivo, cirkulujúce v tzv. chladivovom okruhu, ktoré sme pred vstupom do výparníka podchladili, absorbuje do seba energiu z vonkajšieho vzduchu. 

Aby sa zvýšila teplota cirkulujúceho chladiva na úroveň požadovanú vykurovacím systémom, je potrebné zaradiť do okruhu kompresor, ktorý stláčanám chladiva ho zohrieva na vysokú teplotu (až +70°C). Horúce pary chladiva sú ďalej vedené do tepelného výmenníka, tzv. kondenzátora vnútornej jednotky (resp. monobloku), kde sa energia odovzdá do vody vykurovacieho okruhu a súčasne dochádza ku skvapalneniu chladiva.

Skvapalnené chladivo, ktoré úž odovzdalo teplo v kondenzátore postupuje v chladivovom okruhu späť. Prechádza expanzným  ventilom, kde je prudko znížený jeho tlak a teplota, čoho výsledkom je opäť podchladené chladivo (tzv. mokré pary), ktoré môže opäť vstupovať do výparníka, odoberať z okolitého prostredia ďalšiu energiu a zmeniť úplne skupenstvo na plynné, aby ho bolo možné opäť stlačiť v kompresore. Tento cyklus sa neustále opakuje.

Samozrejme, aby takéto tepelné čerpadlo dobre a efektívne fungovalo, je za potreby sledovať a vyhodnocovať množstvo priebežných parametrov (tlak, teploty, prietok vody, rýchlosť otáčok ventilátora, frekvencia kompresora atď.) a nakonfigurovať jednotlivé procesy. Každý výrobca tepelných čerpadiel má dnes vyvinuté vlastné algoritmy, ktorými riadi chod takéhoto technického zariadenia. Výkon tepelného čerpadla, jeho akustika či efektivita výroby tepla, to sú len niektoré z detailov, ktoré sa oplatí porovnávať pri výbere tepelného čerpadla do vášho domu. 

Aké druhy tepelných čerpadiel poznáme sa dočítate v tomto článku.

 

Máte záujem o tepelné čerpadlo, návrh ústredného vykurovania, či návrh vetrania rekuperáciou, alebo chladenia klimatizáciou?

Už vyše 25 rokov realizujeme riešenia na mieru. Ponúkame vám dostatok skúsenosti, zodpovednosť a odbornosť. 

Kontaktujte nás prostredníctvom formulára, telefonicky, alebo mailom. Informácie o vašej stavbe nám jednoducho zašlite prostredníctvom formulára a my radi pomôžeme aj Vám.