Tepelné čerpadlá, ich definícia a rozdelenie

Tepelné čerpadlá, ich definícia a rozdelenie
Všetko, čo je potrebné vedieť o tepelných čerpadlách. Poznáte rozdelenie podľa typu? Máte záujem o osobnú konzultáciu? Čítajte a dozviete sa viac...

 

Vykurovacie tepelné čerpadlo je v dnešných časoch veľmi používaný termín, avšak nie každý z nás pozná vysvetlenie toho, ako pracuje toto zariadenie. Laicky povedané ide o typ zariadení, ktoré primárne využívajú netradičné zdroje energie, ako napríklad vodu, vzduch, zem, či odpadové teplo na ústredné vykurovanie a tiež ohrev teplej úžitkovej vody.

Tepelné čerpadlá fungujú na princípe využívania inak nevyužiteľnej energie – nízko-potenciálového tepla z nášho okolia. Keď toto teplo, či už z vody, zeme, alebo vzduchu prečerpáme, dôjde ku zmene teploty na úroveň využiteľnú vo vykurovacom systéme.

Práve preto môžeme tepelné čerpadlá využiť v širokom rozmedzí. Hlavným bodom využitia je vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody, avšak je možné ich využívať aj na chladenie. Tepelné čerpadlo nám v kombinácii s vhodnými distribučnými elementmi tepla vedia zabezpečiť tepelnú pohodu a energetickú účinnosť. Hlavnou výhodou tepelného čerpadla je vysoká energetická úspora a nízka produkcia CO2.  Tepelné čerpadlo v závislosti od svojho výkonu dokáže vyprodukovať z 1kWh elektrickej energie približne 4 - 5kWh tepelnej energie. Funkčnosť tepelných čerpadiel je od -20°C.

Ako fungujú ?

Hlavnými časťami tepelného čerpadla sú: výparník na vonkajšej jednotke, kompresor a kondenzátor na vnútornej jednotke.

Chladivo, ktoré cirkuluje v tepelnom čerpadle získava teplo z okolitého vzduchu zeme alebo vody v závislosti od typu tepelného čerpadla, ktoré začne vo výparníku vrieť. Kompresor nasaje chladivo v plynom skupenstve kde sa chladivo stlačí na vysoký tlak a teplotu.  Následne horúce prúdi ku kondenzátoru kde sa skondenzuje a odovzdá kondenzačné teplo do vykurovacieho systému. Celý proces sa opakuje  až sa ochladením zmení skupenstvo chladiva. Tepelné čerpadlo funguje ako chladnička, avšak v obrátenom režime.

Poznáme tri základné typy tepelných čerpadiel a to:  

  1. Zem – Voda
  2. Vzduch – Voda
  3. Voda – Voda

 

Tepelné čerpadlo Zem  – Voda (vrt alebo plocha) získava, respektíve odoberá teplo zo zeme vo vrte alebo z plochy záhrady, kde sú uložené plastové hadice naplnené nemrznúcou zmesou. Tento typ tepelného čerpadlá prináša úsporu elektriny až o 30% v porovnaní so vzduchovými tepelnými čerpadlami. Sú vhodné na využitie na miestach, kde priemerná zimná teplota klesne pod 3 °C.

Tepelné čerpadlo Vzduch – Voda získava, alebo odoberá teplo priamo z  vonkajšieho vzduchu. Toto teplo následne využíva na ohrev vody vo vykurovacom systéme alebo v zásobníku na teplú vodu. Tento typ čerpadlá je vhodný  pre rodinné domy, ktoré nemajú pozemok, resp. pozemok nie je postačujúci pre tepelné čerpadlo s plošným kolektorom. V súčasnosti je tento spôsob najpreferovanejší z hľadiska investičných nákladov.

Tepelné čerpadlo Voda – Voda získava teplo zo studne alebo z tepelného vrtu. Voda je čerpaná zo studne do výmenníka a po ochladení sa vracia späť do zeme. Tento typ čerpadiel dosahuje najvyššie vykurovacie faktory a môže tiež slúžiť na spätné využitie odpadového tepla v technologických priestoroch.

 

 

V prípade Vášho záujmu o bližšie praktické informácie a konzultáciu nás neváhajte kontaktovať.

Konkrétne tepelné čerpadlá nájdete TU

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

G.P.