Plánujete rekonštruovať svoj dom a hľadáte úsporné a zároveň ekologické zariadenie pre tepelný komfort ?

Riešením pre vás je tepelné čerpadlo, ktoré okrem ponúka vhodnú alternatívu ku vykurovaniu plynom.

 

VYUŽITE PRÍSPEVOK NA OBNOVU RODINNÉHO DOMU

 

Dňa 27.marca 2023 bola ohlásená tretia výzva programu na obnovu rodinných domov, ktorý sú súčasťou prebiehajúceho plánu obnovy.

V rámci spomínaného programu bude možné získať príspevok vo výške až 19 000 Eur pri dodržaní stanovených opatrení. Príspevok bude poskytnutý, ak po obnove vášho domu ušetríte aspoň 30 % primárnych energií. Ak žiadateľ preukáže aspoň 60% úsporu, automaticky získa navyše bonus vo výške 4 000 Eur, ktorý mu bude vyplatený po realizácii rekonštrukcie.

O príspevok môžu žiadať majitelia domov, ktoré boli postavené pred rokom 2013.

Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť minimálne jedno opatrenie z tzv. skupiny A, ktorá zahŕňa napríklad zateplenie obvodového plášťa, strechy, podlahy, výmenu okien a iné. Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné a sem patrí aj napríklad výmena zdroja tepla, čiže tepelné čerpadlo. Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení zo skupiny A musí predstavovať minimálne 50% celkových oprávnených výdavkov projektu.

Termín podania žiadosti o príspevok bude možné 24.apríla 2023. 

Ak ste začali s obnovou domu ešte pred spustením týchto výziev, akceptované budú stavebné práce, tovary a služby súvisiace s obnovou objednané najskôr 1.februára 2020. 

Viac detailných informácií ohľadne konkrétnej dotácie nájdete na web stránke www.obnovdom.sk.

Dotáciu môžete použiť aj na typ tepelného čerpadlá vzduch-vzduch, ktoré predstavuje  najjednoduchšiu a najlacnejšiu variantu spomedzi týchto zariadení. Využite teraz zároveň našu akciovú ponuku na tieto zariadenia.

 

Pozrite si našu ponuku tepelných čerpadiel

 

 

 

Viac informácií o tepelnom čerpadle sa dočítate v našich blogoch.

Ak máte otázky ohľadne zvolenia vhodného riešenia pre váš dom, neváajte kontaktovať našich predajcov.