Tepelné čerpadlo u nás doma - recenzie a skúsenosti

22.01.2021 10:16
Tepelné čerpadlo u nás doma - recenzie a skúsenosti

Práve sa rozhodujete, aký zdroj vykurovania, chladenia a ohrev teplej vody použijete pri rekonštrukcii alebo stavbe Vášho rodinného domu? Prinášame Vám dve nezávislé recenzie a skúsenosti s tepelným čerpadlom. Veríme, že aj tieto informácie z praxe uľahčia váš výber. 

1. RECENZIA

Ako človek vyrastajúci v staršom dome a neskôr bývajúci v rôznych podnájmoch, som bola zvyknutá na fakt, že teplota v sa v domácnosti mení v závislosti od počasia, vonkajších teplôt a nákladov na energie, ktoré chce mať pochopiteľne každý majiteľ čo najnižšie. A tak som zakaždým počas prechodných období v sezóne zažívala chlad, pretože sa v byte ešte nekúrilo, no a počas leta ma „tešil“ pocit neznesiteľného tepla v prehriatom byte. Bolo mi jasné, že ak raz v budúcnosti budem stavať svoj vlastný dom, budem na tieto skúsenosti z minulosti prihliadať a pokúsim sa zabezpečiť si stálu komfortnú teplotu domova počas celého roka.

VÝBER

Pri projektovaní spoločného domova a výbere zdroja tepla sme boli ovplyvnení viacerými faktormi. Tým prvým bola skutočnosť, že na pozemku nie je plynová prípojka. Druhým faktorom bol ohľad na vyčerpateľné zdroje energie a životné prostredie, no a v neposlednom rade nás zaujímali vstupné a mesačné náklady na prevádzku technológií. Po zohľadnení všetkých týchto kritérií, sme sa rozhodli pre tepelné čerpadlo (ZEM-VODA), využívajúce teplo zo zemných vrtov. Vrty sú umiestnené na dvoch miestach pred domom a ich výhoda oproti plošným zemným kolektorom je, že pri inštalovaní nedošlo k poškodeniu alebo ovplyvneniu dvora alebo trávnika.

Tepelné čerpadlo, ktoré sme si zvolili nám slúži ako primárny zdroj tepla, ohrev vody a vďaka jeho vlastnostiam ho využívame aj na chladenie počas letných dní, čo nám v globále zabezpečuje stabilnú komfortnú teplotu počas celého roka! Dá sa povedať, že dnes už nemusíme riešiť, či je von teplo, alebo zima, či prší alebo nie, pretože u nás je vždy nastavená a tepelným čerpadlom dosiahnutá želaná teplota 22 °C celoročne.

SPOTREBA

Ústredné kúrenie v našom dome je realizované podlahovým vykurovaním. V letnom období využívame pasívne chladenie do podlahy, kedy dochádza k odovzdávaniu chladu zo zeme cez vodný výmenník do vykurovacieho systému za použitia obehových čerpadiel, pričom kompresor nie je v činnosti. Celkové prevádzkové náklady sú tak veľmi nízke a to práve preto, že tento systém je tak všestranný, že dokáže aj chladiť, aj kúriť a zároveň zabezpečovať ohrev teplej vody v celom dome. Pri celkovej vykurovanej / chladenej ploche 200 m² a 200 litrovom zásobniku predstavuje cena za elektrickú energiu náklad 95 €/ mesiac. 

Tepelné čerpadlo máme v našej domácnosti aktuálne 5 rokov a sme s ním maximálne spokojní. Doposiaľ sme okrem pravidelných servisných obhliadok nemuseli riešiť žiadne iné zásahy a ten pocit, keď sa vrátime do príjemne vychladeného, či vykúreného prostredia nášho domova je na nezaplatenie.

2. RECENZIA

Po 4 rokoch života v rodinnom dome s tepelným čerpadlom možno povedať – vynikajúci spôsob ako si uľahčiť život pri nízkych nákladoch na kúrenie a výrobu teplej úžitkovej vody.

11 kW tepelné čerpadlo vykuruje podlahovú plochu jedného podlažia 150 m2 a zohrieva externý zásobník na teplú vodu v objeme 300 litrov pre 5 člennú rodinu. Počas celého roka je nutné venovať tepelnému čerpadlu minimálne času, pretože pri ekvitermickom nastavení si tepelné čerpadlo podľa krivky samo reguluje výstupnú teplotu vody pre vykurovanie aj TUV.

Jednotlivé izby sú podľa potreby vyregulované na rozdeľovači a nie je potrebné sa venovať teplotám celoročne.

Inštalácia

Výber inštalačnej firmy padol na skúsenú renomovanú firmu z Nitry, ktorá mi navrhla optimálny výkon aj značku tepelného čerpadla, čo je veľmi dôležité z hľadiska životnosti, podpory, či záruky.

Celá inštalácia, ako aj spúšťanie, prebehli hladko a bez komplikácií, pretože firma urobila všetko podľa projektu a za dodržania časového harmonogramu a ceny.

Servisovanie

Na dodržanie záruky je potrebné tepelné čerpadlo každé 2 roky servisovať, čím sa predíde možným ťažkostiam a problémom. Servisní pracovníci skontrolujú čistotu výparníka, tlak chladiva, tlak v expanzných nádobách, chybové hlásenia a podobne.

Spotreba

Pre rodinný dom o rozlohe 170 m2, vykurovacej ploche 150 m2 a ohreve zásobníka 230 l pre 5 osôb sa pohybuje spotreba elektrickej energie na všetky domáce spotrebiče, vrátane indukčnej varnej dosky, okolo 85 Eur/mesiac.

Na spotrebe elektrickej energie sa však podieľa viacej faktorov ako: zateplenie objektu, tepelný súčiniteľ okien, vetranie, nastavenie a regulácia vykurovania a TUV, či kvalita tepelného čerpadla. Je preto veľmi dôležité, aby ste sa s výberom poradili u odborníkov.

V prípade záujmu o konzultáciu alebo vypracovanie projektu kontaktujte naše pobočky v Nitre, Bratislave a Košiciach.

- PM -