Problémy pri prevádzke tepelného čerpadla

14.01.2021 10:45
Problémy pri prevádzke tepelného čerpadla

Svojpomocní stavebníci, ktorí nemajú skúsenosti s prevádzkou tepelného čerpadla si často neuvedomujú komplexnosť inštalácie vykurovacieho systému. Môže sa tak stať, že podcenia hneď na začiatku technickú prípravu, ako aj výber zhotoviteľa podlahového vykurovania.

V praxi sa potom stáva, že u niektorých zákazníkov sa po inštalácii tepelného čerpadla stretávame s nedorozumeniami. Zákazník sa sťažuje na prevádzkové problémy, na to že tepelné čerpadlo nefunguje tak ako si predstavoval, že teda nefunguje podľa jeho názoru správne.  Zákazníci si často pritom neuvedomujú, že tepelné čerpadlo nie je nezávislé zariadenie.

Tepelné čerpadlo je súčasťou komplexného vykurovacieho systému a jeho chod závisí od mnohých vonkajších a vnútorných podmienok. Riadiaca jednotka zariadenia riadi celý chod tak, aby bola zabezpečená bezpečná a čo najefektívnejšia prevádzka. Prevádzku tepelného čerpadla ovplyvňujú viaceré parametre, ktoré jednotka neustále sleduje a vyhodnocuje. Vzhľadom na zložitý riadiaci software nemusia byť niektoré prevádzkové stavy zákazníkovi na prvý pohľad zrozumiteľné.  Ak sa niektoré zo sledovaných parametrov dostanú mimo definovaného pracovného rozsahu, systém nemusí fungovať správne, alebo ak to riadiaca jednotka vyhodnotí ako chybu môže prerušiť chod tepelného čerpadla.  

 

Uvedieme konkrétny príklad z praxe.

U jedného nášho zákazníka dochádzalo z dôvodu nedostatočného vyregulovania k rozdielnym hydraulickým tlakom vo vykurovacej sústave. To sa prejavovalo aj tým, že zásobník teplej vody sa musel častejšie dohrievať, keďže pri danej tlakovej diferencii dochádzalo k strate tepla pretláčaním vody cez trojcestný ventil do vykurovacej vetvy zásobníka.  Okrem neželaného ochladzovania nádrže dochádzalo občas aj k poruche, ktorá vyradzovala tepelné čerpadlo z činnosti z dôvodu náhleho zvýšenia teploty vratnej vody nad teplotu výstupnej vody. Aj v tomto prípade to bolo spôsobené nesprávnym vyregulovaním systému podlahového kúrenia a absenciou ochranných prvkov.

Problém teda nespôsobovalo tepelné čerpadlo. To po celý čas reagovalo správne na sledované zmeny parametrov v podlahovom kúrení a hlásilo poruchové stavy systému, aby zabezpečilo prioritne bezpečnú prevádzku.

Svojpomocní stavebníci v snahe ušetriť sa často uspokoja s nedostatočným návrhom vykurovacieho systému, prípadne realizačný projekt stanovujúci dimenzie a reguláciu sústavy nemajú vôbec, spoliehajúc sa na empirické skúsenosti inštalatéra, ktorý im ponúkne najlepšiu cenu za m2 podlahového vykurovania.  

Stavebník, ktorý sa chce vyhnúť problémom pri prevádzke vykurovacieho systému by ale nemal zabúdať, že investovať  do nákupu kvalitného tepelného čerpadla nestačí, ak takejto inštalácii nepredchádza zodpovedná projekčná príprava a realizácia vykurovacieho systému stavby.

Budeme radi, ak nás oslovíte a my s Vami odborne odkonzultujeme želané technické zariadenia do Vášho nového príbytku.

Naše kontakty nájdete tu, respektíve si môžete objednať osobnú konzultáciu na prevádzke.

Tešíme sa na vázjomnú spoluprácu.

Tím KLIMADODOMU.sk

-AA-