Inštalácia rekuperácie

05.03.2021 15:22
Inštalácia rekuperácie

Inštalácia rekuperačného systému si vyžaduje správny návrh. V projekčnej fáze riešime celkovú logiku systému, primárne a sekundárne zóny, nárazové potreby odvetrania, efetívnu kapacitu rekuperátora, či rýchlosť vzduchu v potrubí. Skrátka všetko pre dokonale vyladený a komforný systém. So zákazníkom návrh konzultujeme, až dospejeme k finálnemu riešeniu.

Následne je možné pristúpiť k realizácii. 

V prvej fáze sa cez vopred vynechané, alebo dodatočne zhotovené prestupy realizujú potrubné trasy. V súčasnosti sa najčastejšie sa zhotovujú z flexibilných hadíc s antistatickou a antibakteriálnou  úpravou. Tzv. chobotnicový systém, kedy je od centrálneho rozdelovača vedené samostatné potrubie do miestností sa osvedčil viac, ako klasický "chrbticový" systém z pozinkovaných spiro rúr. V prípade pasívneho domu je možné prívodnú trasu dodatočne izolovať. Zamedzí sa tak vzniku kondenzu na vonkajšom povrchu rúr, ak by sa tieto využívali aj na dochladzovanie interiéru - pri zaradení chladiča do zostavy. V izbách sa na konci potrubí osadia prechodové boxy a tanierové ventily. V technickej miestnosti sa na opačnom konci potrubí nainštalujú rozdelovače, minimálne v počte 1+1, prípadne ďalšie so zónovými kapkami, podla počtu sekundárnych zón. Z rozdelovačov sa vyvedie hlavné pripájacie potrubie smerom k rekuperátoru a s malou rezervou sa ponechá voľné - pripravené na dopojenie počas druhej etapy.  

Čo je dôležité : Tesnosť spojov. Pri našich meraniach sa stretávame často so zbytočnými tlakovými stratami v neodborne realizovaných systémoch, ktoré sa poväčšine zhotovujú svojpomocne. Tie sú primárne spôsobené netesnosťami v napojeniach častí. Rozoberať konštrukcie, podhľady a dodatočne utesňovať systém je dosť náročné a  neekonomické. Zbytočne prichádzať o vzduchovú kapacitu je ale nežiadúce. Pri realizácii trasy je preto tesnosť spojov dôležitým bodom, ktorý treba sledovať.

Súčasťou prác tejto etapy je rovnako príprava komunikačnej a silovej kabeláže, prípadne kondenzovej trasy.  V neposlednej rade je dobré v tejto etape zhotoviť / pripraviť otvory pre prestup hlavného prívodu a odvodu vzduchu cze fasádu, alebo strechu.

 

 

V druhej fáze osadíme samotný rekuperátor (pod strop, alebo na stenu). Zo strany ineriéru napojíme hrdlá rekuperátora na tlmiče a prepojíme na rozdelovače, či zónové klapky. Zo strany exteriéru prepojíme izolované potrubia na fasádne, či strešné vyústenia. Podla typu rekuperátora sa dorieši elektroinštalácia a komunikácia so zónami. Ak je potrebné napojí sa odvod kondenzu. Následne je možné pristúpiť ku konfigurácii zariadenia, meraniu a regulácii prietokov, vyváženiu systému. Všetko správne nastavené a funkčné sa odovzdá zákaznikovi, ktorý dokončí v technickej miestnosti nadväzujúce stavebné úpravy. 

 

Máte záujem o rekuperáciu, tepelné čerpadlo, návrh ústredného vykurovania, alebo chladenie klimatizáciou?

Už vyše 25 rokov realizujeme riešenia na mieru. Ponúkame vám dostatok skúsenosti, zodpovednosť a odbornosť. 

Kontaktujte nás prostredníctvom formulára, telefonicky, alebo mailom. Informácie o vašej stavbe nám jednoducho zašlite prostredníctvom formulára a my radi pomôžeme aj Vám.