Inštalácia rekuperácie

Inštalácia rekuperácie

Na začiatku je potrebné rekuperačný systém správne navrhnúť. V projekčnej fáze riešime celkovú logiku systému, primárne a sekundárne zóny, nárazové potreby odvetrania, efetívnu kapacitu rekuperátora, či rýchlosť vzduchu v potrubí. Skrátka všetko pre dokonale vyladený a komforný systém. So zákazníkom návrh konzultujeme, až dospejeme k finálnemu riešeniu.

Následne je možné pristúpiť k realizácii. 

V prvej etape sa cez vopred vynechané, alebo dodatočne zhotovené prestupy realizujú potrubné trasy. V súčasnosti sa najčastejšie sa zhotovujú z flexibilných hadíc s antistatickou a antibakteriálnou  úpravou. Tzv. chobotnicový systém, kedy je od centrálneho rozdelovača vedené samostatné potrubie do miestností sa osvedčil viac, ako klasický "chrbticový" systém z pozinkovaných spiro rúr. V prípade pasívneho domu je možné prívodnú trasu dodatočne izolovať. Zamedzí sa tak vzniku kondenzu na vonkajšom povrchu rúr, ak by sa tieto využívali aj na dochladzovanie interiéru - pri zaradení chladiča do zostavy. V izbách sa na konci potrubí osadia prechodové boxy a tanierové ventily. V technickej miestnosti sa na opačnom konci potrubí nainštalujú rozdelovače, minimálne v počte 1+1, prípadne ďalšie so zónovými kapkami, podla počtu sekundárnych zón. Z rozdelovačov sa vyvedie hlavné pripájacie potrubie smerom k rekuperátoru a s malou rezervou sa ponechá voľné - pripravené na dopojenie počas druhej etapy.  

Čo je dôležité v prvej etape : Tesnosť spojov. V prípade, ak si rozvody realizuje stavebník svojpomocne, alebo nesprávne, stretávame sa pri meraniach so značnými tlakovými stratami. Tie sú primárne spôsobené netesnosťami v napojeniach častí. Rozoberať konštrukcie a dodatočne utesňovať je náročné. Prichádzať ale zbytočne o vzduchovú kapacitu je neekonomické.

Súčasťou prác prvej etapy je rovnako príprava komunikačnej a silovej kabeláže.  V neposlednej rade je dobré v tejto etape zhotoviť / pripraviť otvory pre prestup hlavného prívodu a odvodu vzduchu cze fasádu, alebo strechu.

 

 

Druhá etapa :