Inštalácia podlahového vykurovania

26.01.2022 17:38
Inštalácia podlahového vykurovania

Pri inštalácii rozvodov podlahového vykurovania vychádzame z kvalifikovaného návrhu. Projektom určené dĺžky potrubných vetiev, delenie na okruhy, priemer a rozteč potrubí, či regulácia prietokov - to sú základy, od ktorých závisí správne fungovanie systému. V praxi sa už neraz potvrdilo, že spoliehať sa na empirické odhady „majstrov kurenárov bez projektu“ a očakávať dobre vyregulovaný, bezproblémový systém nie je ani pri jednoduchej stavbe rodinného domu ideálne rozhodnutie.

Samotná realizácia vykurovacieho systému následne pozostáva z týchto krokov :

  • zabudovanie rozdelovačov do pripravených stavebných otvorov, alebo pred stenu
  • zhotovenie izolačnej podlahovej vrstvy (systémová nopová doska, alebo EPS doska s kašírovanou fóliou) vrátane dilatačných okrajových pásov
  • pokládka vykurovacích rúrok na zhotovený podklad s ich prichytávaním na ploche pomocou „tacker spôn“, alebo uložením do systémových nopov, podľa predpísanej rozteče (vrátane dilatačných chráničiek a ukončujúcich prechodov na šrubenia rozdelovačov)
  • príprava na pripojenie vykurovacích telies (zvyčajne kúpeľňové rebríkové radiátory)
  • inštalácia hlavného prepojovacieho potrubia od zdroja tepla po rozdelovače
  • inštalácia zónových regulačných prvkov (kabeláž a následne termostaty v miestnostiach, elektrotermické hlavice na okruhoch rozdeľovača, centrálna riadiaca jednotka / rozdelovač el. signálov z termostatov)
  • tlaková skúška tesnosti spojov a rozvodov

Nasleduje zhotovenie poteru. Štandardne cementový poter priemernej hr. 60-70 mm, alebo liaty samonivelačný sádrový poter hr. cca 40-50 mm (podľa nerovnosti podkladu).

​​Finálna etapa / Pripojenie zdroja tepla.  V prípade, že realizujeme kompletnú dodávku vykurovania, potom na vopred pripravené hlavné vykurovacie rozvody napojíme tepelné čerpadlo, alebo kondenzačný plynový kotol, vrátane zásobníka TÚV a vybavenia kotolne

 

Ukážka našej pokládky rozvodov podlahového vykurovania.

Stavba : Rodinný dom Hlohovec. Realizovaný systém : Rehau Rautherm Speed 16. Tacker doska.