Ako funguje podlahové vykurovanie?

26.01.2022 12:07
Ako funguje podlahové vykurovanie?

Hlavné dôvody, prečo inštalovať do novostavby teplovodné podlahové vykurovanie

1.  Rovnomerne rozložené sálavé teplo – zdravý komfort

Rovnomerné rozloženie tepla je pre ľudský organizmus najvhodnejšie. Väčšina bežných vykurovacích systémov v domácnostiach šíri teplo nerovnomerne. Podlahové vykurovanie distribuuje teplo po celej ploche podlahy rovnomerne sálavým spôsobom. Systém funguje na princípe sálavého toku a následného zohrievania stavebných konštrukcií, interiérových predmetov a vzduchu v miestnosti.  Preto sú vnútorné povrchové teploty interiérových stavebných konštrukcií teplejšie než vzduch v týchto miestnostiach.  Je to naopak, ako pri vykurovaní napr. radiátormi, ktoré využívajú konvekciu – prúdenie ohriateho vzduchu.  Pri správne navrhnutom a zrealizovanom systéme podlahového vykurovania človek v sálavo vykurovanom priestore nepociťuje ani chlad, ani nadmerné teplo. Z dlhodobého hľadiska je práve tento fakt najdôležitejš

2.  Najúspornejší systém pri kombinácii s tepelným čerpadlom, alebo kondenzačným kotlom

Podlahové vykurovanie v kombinácii s tepelným čerpadlom (resp. s kondenzačným plynovým kotlom) je najekonomickejším vykurovacím systémom. Tepelné čerpadlá, či kondenzačné kotle totiž pracujú najúspornejšie práve v rozsahu odporúčaných teplôt pre podlahové vykurovacie systémy, teda pri teplote vykurovacej vody 30°C- 38°C (max.45°C).  Nízka teplota vody je postačujúca  primárne z dôvodu veľkej vykurovacej plochy podlahy. Systémové potrubie je uložené pod celou plochou podlahy, čo pozitívne vplýva na rovnomernosť prenosu tepla v interiéri. V konečnom dôsledku je vytvorené teplotne homogénne prostredie s takmer ideálnym vertikálnym a horizontálnym rozložením gradientu teplôt.  Interiér s podlahovým vykurovaním má zvyčajne o cca 2°C nižšiu finálnu teplotu pri dosiahnutí optimálneho teplotného stavu oproti vykurovaniu konvekčnými systémami (radiátory, konvektory). Vo finále má teda nízkoteplotné podlahové vykurovanie nižšiu povrchovú teplotu vykurovanej plochy, ale zároveň sálavou zložkou vyhrieva vnútorný povrch okolitých stien o 2-3 °C nad teplotu vnútorného vzduchu, čo má takisto pozitívny vplyv na tepelnú pohodu človeka. 

Ak to zhrnieme, potom v porovnaní s radiátormi, kde teplota vykurovacej vody je cca 40°-55°C, dosiahne podlahový vykurovací systém rovnakú cieľovú teplotu v interiéri pomocou nižšej teploty vykurovacieho média. Takto jednoducho a komfortne sa dosiahne úspora na vykurovacích nákladoch a energii vo výške 15-20%.

3. Možnosť SMART regulácie teploty

Časy, keď podlahové kúrenie bolo iba mono-regulovateľné sú našťastie dávno preč. Miestnosti s rôznym účelom mávajú v rámci dňa rôzne požiadavky na teplotu. V kúpelni potrebujete na krátko 24° C, v obývačke trvale 22° C, v spálni zas v noci ideálnych 17°-18° C. Pri tepelnej zotrvačnosti, ktorú podlahové vykurovanie má, nie je jednoduché pribížiť sa k splneniu týchto parametrov v zvolenom čase.  Samozrejme, treba zdôrazniť, že  najpodstatnejší je správny návrh, dobrý projekt podlahového vykurovania s hydraulickým vyrovnaním, so  stanovením dĺžky a hustoty okruhov, pretože hydraulika sa nedá oklamať. Následne si už je možné teploty vo vybraných miestnostiach šikovne a presne doregulovať. „Smart“ regulátory a digitálne nastavované prietoky na rozdelovačoch sú čoraz častejšou výbavou teplovodných vykurovacích systémov a znamenajú ďalšie možnosti úspor vykurovacích nákladov.

4. Menej prachu. Viac priestoru.

Áno, menej prachu.  Aj to je jedným z dôvodov prečo sa rozhodnúť pre podlahovku. Podlahové  vykurovanie je prevažne sálavý zdroj tepla, nevíri prach, čo oceňujú najmä alergici, ktorí majú problém s prachovými časticami cirkulovanými konvekciou / klasickým prúdením tepla napríklad z radiátorov.  Príjemným benefitom je aj viac priestoru na úkor radiátorov, čo znamená vizuálne a dizajnovo čistejší interiér.