Ako funguje podlahové vykurovanie?

Ako funguje podlahové vykurovanie?

Podlahové vykrurovanie je systém vykurovacích rozvodov uložených priamo v podlahovej konštrukcii, hovoríme podlahové vykurovanie. Ak sú v podlahe uložené výhrevné káble, hovoríme o elektrickom podlahovom vykurovaní, ak je v podlahe uložené tenké potrubie, v ktorom cirkuluje ohriata voda, hovoríme o teplovodnom podlahovom vykurovaní. V našej firme najčastejšie riešime realizáciu teplovodných systémov. Ide nesporne o jeden z najkomfortnejších a najekonomickejších vykurovacích systémov, ktoré sa v súčasnosti realizujú.