Pravidelný servis klimatizácie - zbytočne vyhodené peniaze, alebo dobrá investícia?

Pravidelný servis klimatizácie - zbytočne vyhodené peniaze, alebo dobrá investícia?

Vykurovacia sezóna je pomaly na konci a začína sa jarné obdobie. Čím ďalej, tým viac ľudí premýšľa o klimatizácii do svojho domova, pretože je predpoklad, že letné teploty budú vyššie ako sme zvyknutí. Tí, ktorí už doma klimatizáciu máte by ste určite nemali zabudnúť na jej servis, ktorý by sa mal vykonávať pravidelne, ideálne na jar. Všeobecne sa odporúča na servis si zavolať odborníka. Môžete sa o to pokúsiť sami, vlastnými silami, ale vystavujete sa riziku, že pri neodborne prevedenom servise nevykonáte servisné úkony dostatočne správne, prípadne klimatizačné zariadenie poškodíte. Nehovoriac o záruke na montáž, ktorá sa vzťahuje iba na odborne prevedenú servisnú kontrolu. Preto je lepšie túto činnosť prenechať servisným technikom, pre ktorých je to každodenná náplň práce.

Prečo je pravidelný servis klimatizácie dôležitý?

Klimatizačné zariadenie, ktoré je v prevádzke potrebuje obvykle raz ročne údržbu a servisnú prehliadku.

Plne funkčná klimatizačná jednotka vám prinesie mnoho výhod:

Garantovane sa predĺži životnosť klimatizácie. Servisný techník skontroluje všetky dôležité časti prístroja, aby sa predišlo poruchám na samotnom zariadení. Skontroluje najcitlivejšie miesta, kde by mohlo dochádzať k uvoľneniu, či netesnostiam napojeného potrubia, tak aby sa predišlo úniku chladiva do okolitého priestoru a zadretiu kompresora.

Pri každej servisnej prehliadke sa dezinfikujú výparníky vnútorných jednotiek. Klimatizácia tak následne bude môcť cirkulovať vzduch cez prečistené lamely výmenníka tepla, už zbavené prípadných nečistôt. S tým samozrejme úzko súvisí aj eliminácia zápachu a preventívna ochrana zdravia.

Vďaka pravidelnému servisu a dobrej kondícii vášho klimatizačného zariadenia ušetríte aj na spotrebe elektrickej energie a ste zároveň ekologický! Znečistené filtre, výparník, či kondenzátor totiž môžu zvýšiť spotrebu energie o 40-50%. Techník vykoná údržbu, aby zabezpečil voľný priechod prúdu vzduchu, a nedôjde tak k zbytočnému zvýšeniu výkonu klimatizácie.

Čo obsahuje základná servisná prehliadka?

  • Kontrola a mechanické vyčistenie kondenzátora
  • Kontrola činnosti kompresora
  • Kontrola spínania a chodu ventilátora
  • Kontrola chladiaceho okruhu
  • Kontrola vodivých spojov elektroinštalácie
  • Vyčistenie a dezinfekcia výparníka vnútornej jednotky, vrátane filtra
  • Kontrola funkčnosti odtoku kondenzu

Starať sa o svoju klimatizáciu, udržiavať ju v dobrom stave a pravidelne ju včas kontrolovať je investícia, ktorá sa každému rýchlo vráti v podobe spokojnosti a plne funkčného zariadenia, najmä v letnom období, kedy sa na klímu kladú najväčšie požiadavky.

V prípade záujmu o servisnú prehliadku môžete navštíviť našu servisnú podstránku a servis si priamo objednať, prípadne nás kontaktovať na našich telefónnych číslach

Tím KLIMADODOMU.SK

-AA-