Klimatizácia a vetranie cez okná

Klimatizácia a vetranie cez okná

Ako používať klimatizáciu vo vzťahu k oknám v budove? A ako správne vyvetrať obytné priestory, ak používate na ochladenie vzduchu práve klimatizačné zariadenia ?

Odporúčame Vám vyvetrať priestory predtým, než klimatizáciu zapnete. V letných horúčavách by sme mali vetrať najmä v noci alebo skoro ráno, kedy ešte slnko nezohrialo vonkajší vzduch na neúnosné teploty. 

Samozrejme, ak už máte klimatizáciu zapnutú, okná a dvere by mali byť zatvorené. To preto, aby nedochádzalo k vnikaniu horúceho vonkajšieho vzduchu do vnútra, kde by sa permanentne miešal s už ochladeným interiérovým vzduchom a znižoval tak účinnosť klimatizačného zariadenia.

Ani toto však nie je dostatočné opatrenie, ak chcete klimatizáciu využívať efektívnejšie, zdravšie a najmä ekonomicky.

Naši technici dávajú k tejto veci jasné stanovisko: „Počas dňa by ste mali mať okná nielen zatvorené, ale mali by ste zabrániť vnikaniu tepla aj tieniacimi prostriedkami, akými sú napríklad vonkajšie a vnútorné okenné žalúzie, závesy, rolety, markízy a podobne. Vyhnete sa tým nepríjemnému rozčleneniu vnútorného priestoru na teplotné zóny a zbytočnému skleníkovému efektu.“

Viac o klimatizácii v ďalších príspevkoch.

Sledujte nás.

RP