Často kladené otázky

24.07.2023 10:01
Často kladené otázky

Je tepelné čerpadlo Vzduch-Voda vhodné aj na ohrev a prípravu TÚV?

Áno, tento typ tepelného čerpadla je vhodné používať na vykurovanie priestorov, aj na ohrev TÚV.

Viem kúriť tepelným čerpadlom a súčasne plynovým/elektrickým kotlom, či fotovoltikou?

Áno, je to možné. Pomocou ventilov dokážete prepínať medzi ním a tepelným čerpadlom. Takáto aplikácia si však vyžaduje použitie väčšej akumulačnej nádrže, aby ste energiu vyrobenú hlavne  cez deň (pri fotovoltike), vedeli použiť vo večerných a nočných hodinách. Vhodné je využitie pri dvojzónovom vykurovaní (radiátory, aj podlahové vykurovanie), prípadne pri využití viacerých vykurovacích zdrojov, ako je napríklad tepelné čerpadlo + plynový kotol + fotovoltika.

Je možné tepelné čerpadlo použiť aj s radiátormi?

Áno, je to možné. Závisí to ale od tepelnej straty objektu a typu radiátorov. Treba počítať s tým, že účinnosť tepelného čerpadla v prípade vyššej teploty výstupnej vody klesá, preto je tepelné čerpadlo najideálnejšie použiť s plošnými vykurovacími systémami, ako je napríklad podlahové vykurovanie.

Je možné tepelné čerpadlo použiť v kombinácii so zónovou reguláciou podlahového vykurovania (t.j. samostatnými termostatmi v každej izbe)?

Áno, je to možné. V tomto prípade je ale nutné správne zapojenie hydraulickej časti kvôli dodržaniu minimálneho prietoku, napríklad umiestnením nabíjacej nádrže do vykurovacieho okruhu.

Ako dlho trvá montáž tepelného čerpadla?

Úplne presnú dobu montáže určiť je ťažké, keďže každý dom má svoje vlastné špecifiká. Pokiaľ sa ale nevyskytnú závažné problémy, montáž by mala byť hotová v priebehu maximálne 2 dní.

Nie je vonkajšia jednotka tepelného čerpadla príliš hlučná?

Moderné tepelné čerpadlá s modulárnym výkonom a inventorom majú hlučnosť veľmi nízku, v hodnotách okolo 35 – 38 dBA, čo je porovnateľné s hlučnosťou napríklad v knižnici, pričom bežný rozhovor má hladinu hlučnosti okolo 60 dBA. Intenzita hluku, samozrejme, záleží od výrobcu a kvality tepelného čerpadla. Celkovo ale platí: vonkajšia jednotka vydáva jemný zvuk, ktorý však mnohokrát zaniká v bežnom hluku. Je to však hlavne v zimnom období, kedy sú okná pozatvárané.

Aké sú približné mesačné náklady na prevádzku tepelného čerpadla Vzduch-Voda?

Je to veľmi individuálne. Do nákladov vstupuje v prípade spotreby tepelného čerpadla viacero parametrov, ako napríklad výkon, účinnosť, vonkajšia teplota, vlhkosť vonkajšieho vzduchu, tepelná strata objektu, požadovaná vnútorná teplota, spotreba teplej vody, dĺžka rozvodov. Zjednodušene vieme povedať, že tepelné čerpadlo pri štandardnom použití vyrobí z 1 kW elektriny 4 kW tepla.

Akým spôsobom je možne tepelné čerpadlo Vzduch-Voda ovládať?

Štandardne je tepelné čerpadlo riadené ekvitermicky, čo znamená, že nie je nutné použitie priestorového termostatu. Tepelné čerpadlo sníma teplotu vonkajšieho vzduchu a teplotu vratnej vody a na základe zadanej krivky si reguluje výkon kompresora a teplotu výstupnej vody, čím udržiava v priestore požadovaný komfort bez zásahu užívateľa, so zachovaním minimálnej spotreby energie. Zjednodušene, tepelné čerpadlo ide iba na taký výkon, aký aktuálne potrebuje. Samozrejme, je možné dopojiť aj izbový termostat, kedy tepelné čerpadlo berie do úvahy aj teplotu priestoru. Väčšinu tepelných čerpadiel už je v súčasnosti možné ovládať aj cez aplikáciu v smartfóne.

Aká je požadovaná stavebná pripravenosť objektu pre tepelné čerpadlo Vzduch-Voda?

V prvom rade je dôležité si s realizátorom dohodnúť umiestnenie vonkajšej a vnútornej jednotky. Pre vonkajšiu jednotku bude nutné zhotoviť samostatný podstavec. Existuje viacero spôsobov uloženia, medzi najjednoduchšie patrí položenie na DT tvárnice alebo na vlastný kovový podstavec. Pri vykurovaní dochádza na vonkajšej jednotke ku kondenzácii vzdušnej vlhkosti, preto je nutné, aby bola uložená aspoň 30 cm nad terénom a bol vyriešený odvod kondenzátu spod jednotky. Umiestnenie na nástennú konzolu na fasádu ako pri tepelnom čerpadle Vzduch - Vzduch sa z dôvodu možného prenosu vibrácií a hlučnosti neodporúča. Rovnako dôležitá je tiež predpríprava elektrického zapojenia. Pri tepelnom čerpadle typu split (zariadenie s vonkajšou a vnútornou jednotkou) sa štandardne napája samostatne vonkajšia jednotka a samostatne vnútorná jednotka. Presné istenie a rozmery vodičov sa upresnia po výbere konkrétneho typu tepelného čerpadla, pripojenia sa líšia. Tepelné čerpadlo nie je možné zapojiť cez vidlicu do zásuvky, musí mať samostatné napojenie a istenie.

Ako by mal byť vhodne umiestnená vonkajšia jednotka?

Vhodné je jednotku umiestniť na severnú stranu, aby sa zbytočne nevystavovala súvislému slnečnému žiareniu a na samostatný základ – tu ale treba dať pozor na možné vibrácie a hlučnosť.

Môžem vykurovať pomocou solárneho systému?

Solárne systémy neodporúčame na priame vykurovanie, nakoľko vykurovanie je veľmi energeticky náročné. V lete je síce energie dostatok, ale v zime je jej nedostatok. V prípade ohrevu vody odporúčame kombinované riešenie s tepelným čerpadlom: https://www.klimadodomu.sk/tepelne-cerpadlo-s-fotovoltikou.xhtml

Ako dlho trvá realizácia fotovoltického systému?

Proces kompletnej realizácie vrátane inštalácie sa dokáže pohybovať v časovom rozhraní od jedného do dvoch mesiacov od podpísania zmluvy.

Sú fotovotlické systémy finančne návratné?

Ekonomicky najvýhodnejšie aj z pohľadu návratnosti financií sú systémy bez batérií, takzvané On-Grid sieťové systémy. Návratnosť sa pohybuje pri plnom využívaní systému v rozmedzí 5-7 rokov.

Aké sú rozdiely medzi fotovoltickými systémami On-grid, Hybrid, Off-grid?

On-grid - sieťový systém bez batérie, šetríte v momente slnečného žiarenia. Hybrid - sieťový systém s batériou, kde je možné ukladať energiu a použiť neskôr. Off-grid - ostrovný systém, ktorý nie je prepojený zo sieťou v domácnosti. Vhodný na miesta, kde nie je možnosť pripojenia elektrickej energie. 

Budem si vedieť fotovoltický systém zapojiť sám?

Zapojenie je rýchle a jednoduché. Avšak montáž a pripojenie predpripraveného fotovoltického zariadenia smie vykonať iba osoba so zodpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi a normami.