Aké funguje tepelné čerpadlo s fotovoltikou?

05.07.2023 09:33
Aké funguje tepelné čerpadlo s fotovoltikou?

Kombinácia tepelného čerpadla s fotovoltikou je ideálnym riešením pre výrobu tepla do vášho domu pomocou slnečnej energie.

Hlavnou výhodou tohto riešenia je fakt, že na chod tepelného čerpadla využívate energiu zo slnka a znižujete si tým prevádzkové náklady domácnosti na minimum. Zároveň tým zvyšujete aj efektivitu a ekonomickú návratnosť fotovoltického systému, ktorý spotrebuváva značnú časť vyrobenej energie a do siete spätne vraciate minimum energie. Ďalším veľkým pozitívom je fakt, že týmto riešením sa ochránite pred nečakanými a veľkými výkyvmi cien energií, ktoré môžu nastať.

Najideálnejším variantom vzhľadom na výšku investície a jej návratnosť je voľba tepelného čerpadla s on-grid fotovoltickým systémom, kde sa získaná energia zo slnka okamžite spotrebúva na chod tepelného čerpadla a ostatných zariadení v domácnosti. V prípade letných a slnečných mesiacov, kedy fotovoltika vyrába najviac energie, je vhodné nadbytok vyrobenej energie ukladať do tzv. virtuálnej batérie a takto získanú energie neskôr použiť na chod spotrebičov v zimných mesiacoch, kedy je menej prítomné slnečné žiarenie a fotovoltika vyrába menej energie.

Ekologické riešenie pre výrobu energie a tepla

Fotovoltický systém využíva solárne články na premenu slnečného svetla na elektrinu, ktorá je 100% obnoviteľná. Tepelné čerpadlá zase čerpajú energiu z okolitého prostredia, využívajúc teplo prostredia zo vzduchu, zeme alebo vody. Na to, aby bolo toto teplo použiteľné, je však potrebná dodávaná elektrická energia. Pokiaľ skombinujete tieto dva komponenty, fotovoltický systém dokáže pokryť značnú časť spotreby elektriny tepelného čerpadla solárnou energiou. To zároveň znižuje emisie CO2 a chráni naše životné prostredie. Ak je tepelné čerpadlo poháňané výlučne solárnou elektrinou, funguje úplne bez CO2.

 

V našej ponuke ponúkame práve túto kombináciu tepelného čerpadla s on-grid fotovoltickým systémom vo viacerých výkonnostných variantoch. Našu ponuku kombo riešenia tepelného čerpadla s fotovoltikou nájdete tu.