Voľba typu vnútornej jednotky

Voľba typu vnútornej jednotky
Sortiment jednotlivých výrobcov nám dáva rôzne možnosti. Najčastejšie sú využívané nástenné jednotky. Ak však máme v miestnosti znížený strop – medzistrop (min. 30 cm) je možné použiť kazetovú jednotku. Ďalšou možnosťou je použiť podparapetné prevedenie, ktoré sa obdobne ako radiátor inštaluje na stenu nad podlahu (napr. pod okno). Túto jednotku však vieme montovať aj horizontálne ako podstropnú. Zaujímavým riešením je využitie kanálovej jednotky, ktorá sa inštaluje do medzistropu a prívod a odvod vzduchu do jednotky sa dá zabezpečiť cez širokú škálu dizajnových výustiek (výustky nie sú súčasťou ceny klimatizácie).