Zelená domácnostiam - nepremeškajte možnosť získať dotáciu na tepelné čerpadlo!

04.07.2023 13:23
Zelená domácnostiam - nepremeškajte možnosť získať dotáciu na tepelné čerpadlo!

Premýšľate nad kúpou tepelného čerpadla pre Vašu domácnosť?

Teraz je ten najvyšší čas!

11. mája 2022 o 15:00 sa otvára zásobník na čerpanie poukážok z programu Zelená domácnostiam III. Slovenská inovačná a a energetická agentúra alokovala na tento rok čiastku 8 mil. eur na podporu inštalácií tepelných čerpadiel do domácností. Maximálna možná čiastka podpory, ktorú môžete získať, je až 3400 €.

Ďalšie kolo sa už tento rok otvárať nebude!

Poukážky budú vydávané postupne v priebehu roka 2022 podľa poradia v zásobníku, odporúčame preto čo najskoršiu registráciu. Po vyčerpaní alokovanej čiastky sa zásobník uzavrie. Registráciu by mala podávať domácnosť, vieme ale poskytnúť plnú podporu v priebehu tohto procesu. Po vydaní poukážky si ju domácnosť do 30 dní uplatní u zhotoviteľa, ktorý je následne povinný do 3 mesiacov od vydania poukážky zariadenie nainštalovať a uviesť do prevádzky.

Spoločnosť KLIMA TREND, spol. s r.o., prevádzkovateľ KLIMADODOMU.SK je zaregistrovaná v zozname oprávnených zhotoviteľov pre program Zelená domácnostiam III.

Základnými podmienkami získania dotácie sú:

- žiadosť musí podávať výlučne fyzická osoba, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti,

- nehnuteľnosť nesmie byť využívaná na podnikateľské účely, ale na bývanie,

- inštalované zariadenie musí byť zaregistrované v zozname zariadení - väčšina zariadení, ktoré ponúkame, túto podmienku spĺňa,

- pri inštalovaní zariadenia nesmie dôjsť k odpojeniu od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) - pri väčšine rodinných domov CZT nie je dostupné a využiva sa vlastný zdroj tepla,

- poukážku nie je možné uplatniť spätne = môže sa použiť len na budúcu inštaláciu, vykonanú a vyfakturovanú až po získaní poukážky.

- dotácie v súčasnosti nie je možné čerpať pre realizácie v Bratislavskom kraji

Výška poskytovanej dotácie sa odvíja od:

- nominálneho výkonu tepelného čerpadla (čím vyšší výkon, tým vyššia čiastka - limitom je výkon 10 kW, je možné inštalovať aj výkonnejšie zariadenie).

- splnení dodatočných podmienok - v oblasti nie je možné napojenie na CZT alebo domácnosť preukáže zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie, ako napr. výmena starých okien, zateplenie alebo dosiahnutie parametrov domu nad rámec aktuálnych legislatívnych predpisov. Splnenie dodatočných podmienok domácnosť preukáže čestným vyhlásením, ktoré môže agentúra neskôr priamo na mieste skontrolovať.

- preplácaná je suma maximálne do výšky 50% z hodnoty oprávnených výdavkov uvedených na faktúre s DPH - takže ak budete mať na poukážke sumu 3000 €, ale celková faktúra bude 5000 €, prepláca sa iba 2500 €.

Oprávnené výdavky:

Dotácia sa neposkytuje iba na samotné zariadenie, ale aj na montáž a príslušenstvo k zariadeniu:

  • tepelné čerpadlo;
  • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody;
  • zemné vrty;
  • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka);
  • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla;
  • montážne práce;
  • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

 

Pre viac informácií navštívte oficiálne stránky programu Zelená domácnostiam, prípadne neváhajte kontaktovať našich odborných predajcov pre poradenstvo a návrh optimálneho riešenia.

- aktualizácia článku 1.5.2022