Nechajte za vás platiť štát!

Nechajte za vás platiť štát!

Radi by ste si zakúpili tepelné čerpadlo a rozmýšľate, ako čo najviac ušetriť pri čo najvyššej kvalite? Odpoveď je jednoduchá: využite štátnu podporu.

Ministerstvo životného prostredia rozdelí v najbližších piatich rokoch, počnúc už týmto rokom 2019, milióny eur na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie pre domácnosti.

Podpora bude rozdeľovaná formou poukážky, pričom nesmie prekročiť polovicu ceny za dodávku a montáž celého systému. "Domácnosti majú byť motivované nakúpiť si kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou premeny energie", vysvetľuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Agentúra chce tiež docieliť, aby ľudia nepodceňovali odbornosť pri inštalácii.

Ak sa rozhodnete pre túto štátnu podporu, musíte si vybrať jedno zo zariadení zo zoznamu prístrojov, ktoré spĺňajú technické podmienky. Druhým krokom je elektronická žiadosť o vydanie poukážky, ktorú si uplatníte u zhotoviteľa. Ďalšiu prácu už prenecháte firme, ktorá bude zariadenie inštalovať. Táto je povinná odovzdať celú dokumentáciu k inštalácii priamo agentúre a zabezpečiť všetky práce podľa zmluvy.

Pri štátnej podpore netreba zabudnúť na podmienky, ktoré si Slovenská inovačná a energetická agentúra kladie. Jednou z nich je aj minimálna dĺžka používania tepelného čerpadla. Domácnosť sa podpisom zmluvy zaviaže udržiavať nainštalované zariadenie v prevádzkyschopnom stave a využívať ho na stanovený účel minimálne dva roky od ukončenia inštalácie a uvedenia do prevádzky. "V zmluve je stanovená aj povinnosť uchovávať príslušnú dokumentáciu a umožniť v prípade potreby kontrolu inštalácie", upozorňuje agentúra.

V prípade akýchkoľvek otázok sme pripravení vám pomôcť. Radi vám poradíme osobne v jednom z našich showroomov v Bratislave alebo v Košiciach. Otázky zodpovieme aj elektronicky, stačí nám napísať e-mail, alebo správu na našej facebookovej stránke.

Váš tím klimadodomu.sk.

AB