Rekuperácia v dome. Má vôbec zmysel?

14.01.2021 10:50
Rekuperácia v dome. Má vôbec zmysel?

Všeobecne prevládajúci trend a platné stavebné normy predpisujú v súčasnosti pri výstavbe domov nadštandardné zateplenie stavebných konštrukcií. Energia na vykurovanie domov nie je lacná a tak sa hrubými izoláciami zatepľujú steny, zatepľujú podlahy, zatepľuje sa strecha. Aj keď stavebné izolácie stoja nemálo peňazí, je to všetko v poriadku. Je to v poriadku, až do okamihu, kým sa do takéhoto domu nenasťahuje vlastník s rodinou... 

Už pri bývaní 2 osôb v dome sa neustále mení kvalita vnútorného prostredia - najmä kvalita vnútorného vzduchu. Bežné činnosti ako je napr. varenie, sprchovanie,  dýchanie a pod. generujú v interiéri zvýšenú vlhkosť a pachy. Vzniká kritická potreba odviesť takýto znehodnotený vzduch von z domu a do vnútra priviesť čerstvý vzduch. A tak vlastník vetrá. Nárazovo, podľa pocitu, podľa subjektívnej potreby. Spolu so znehodnoteným vzduchom avšak odvádza von aj drahé  teplo, to teplo ktoré chcel pôvodne tak veľmi chrániť nadštandardným zateplením stavebných konštrukcií. Navyše nárazovým vetraním nie je schopný zabezpečiť dostatočnú výmenu znehodnoteného a čerstvého vzduchu (najmä v zimnom období).  U vlastníkov novostavieb veľmi rýchlo dochádza k vytriezveniu z nereálnej predstavy, že nadštandardným zateplením je automaticky vyriešená cielená úspora nákladov na vykurovanie a súčasne aj kvalita a komfort bývania. Opak je pravdou.

Pri štandardných budovách dosahuje podiel tepelných strát spôsobených infiltráciou vonkajšieho vzduchu do interiéru reálne 35 %  až 40 % na celkových tepelných stratách budovy. A to nie je málo. Vlastník si pomaly začína uvedomovať, že investoval značné prostriedky do zateplenia domu, ale tepelné straty spôsobené vetraním a infiltráciou vzduchu nedoriešil. V tom okamihu často býva na komfortné riešenie neskoro.

V prípade nízkoenergetických a pasívnych stavieb, kde je požiadavka na  minimalne tepelné straty  riešená nielen nadštandardným zateplením, ale aj utesnením obvodového plášťa sa ale celá vec posúva ešte do inej roviny. Stavba je zvyčajne tak dokonale utesnená, že prípadné neriešenie prívodu a odvodu vzduchu by s určitosťou viedlo k problémom s kumuláciou nadmernej vlhkosti v interiéri a následne k rozšíreniu plesní a mikroorganizmov na povrchu stavebných konštrukcií. Z hygienického hľadiska je takýto stav nevyhovujúci, môžeme povedať, že zdraviu obyvateľov domu škodlivý . Ak teda v prípade bežných stavieb bolo riešenie núteného vetrania voliteľné, tak v prípade parozábranami utesnených stavieb je nútené vetranie nevyhnutné  (nie teda prioritne z energetického, ale najmä z hygienického dôvodu).

Riešenie problému

Problém energeticky úsporného vetrania efektívne rieši vetracia jednotka s rekuperáciou tepla, tzv. REKUPERÁTOR.  Rekuperácia je vlastne spätné získavanie tepla. Privádzaný vonkajší čerstvý vzduch prechádza cez rekuperačný výmenník vo vnútri vzduchotechnickej jednotky, do ktorého z druhej strany vstupuje teplý "odpadný" vzduch z objektu (bytu, domu). Oba tieto vzduchy sú vo výmenníku od seba dokonale oddelené sústavou kanálikov, aby nedochádzalo k spätnému prenikaniu pachov a vlhkosti z odvádzaného do privádzaného vzduchu. Cez steny kanálikov avšak prechádza teplo z odpadového vzduchu do privádzaného, ktorý sa tak zohrieva a takto ohriaty vstupuje cez vzduchotechnické výustky do obytných miestností. Je to jednoduché a účinné. Dnešné rekuperačné výmenníky renomovaných výrobcov dosahujú vysoký účinok odovzdávania tepla a to až 90%!

 

Schéma princípu rekuperačného výmenníka

Schéma rekuperácie

 

 

Má teda rekuperácia v dome zmysel? 

Fungovať v novopostavenom nízkoenergetickom, či pasívnom dome iba v režime prirodzeného (nárazového) prevetrania je vzhľadom na vynaložené investície do tepelných izolácií značne neekonomické. Samostatnou kapitolou sú hygienické riziká spojené s nadmernou kumuláciou vlhkosti a pachov v interiéri, ktoré stavajú potrebu systémového vetrania na úroveň nevyhnutnej potreby. Správne inštalovaná rekuperačná jednotka rieši súčasne obe stránky problému - ekonomickú, aj hygienickú. Rekuperácia v novostavbe teda zmysel určite má.

Máte záujem o riešenie pre váš dom? Kontaktujte nás včas na 0904 62 62 62. Radi vám pomôžeme navrhnúť ideálny rekuperačný systém. 

Zaujíma vás táto téma ? Prečítajte si náš ďalší článok:  24 hodín s rekuperáciou

Chcete viac informácií o rekuperáciách? Prejdite na túto stránku  >>

RULES, s.r.o. 2012. Obývačka so stropom z podhľadového betónu. [cit. 2018-03-27]. URL: <http://www.rules.sk/interier/interier-bungalovu-s-pohladovym-betonovym-stropom-bratislava/zakladne-udaje>.