Mobilná alebo montovaná klimatizácia?

Mobilná alebo montovaná klimatizácia?

Pri riešení problému ako správne vybrať klímu sa musíte najskôr rozhodnúť, o aký typ klimatizácie pôjde. V najširšom hľadisku môžme klimatizáciu rozdeliť na mobilnú alebo montovanú. Mobilná klimatizácia je kompaktné zariadenie, v ktorom je umiestnená v porovnaní so split systémom vonkajšia aj vnútorná jednotka. Z tohto dôvodu je nutné pre jej správnu činnosť zabezpečiť odvod ohriateho vzduchu od kompresora a kondenzátora do exteriéru.  Mobilné jednotky sú vybavené hadicou o priemere cca 100mm, ktorou sa tento vzduch odvádza. Možnosti sú dosť obmedzené a hadicu buď vyložíme cez pootvorené okno, alebo si do obvodovej steny zhotovíme otvor. Jednotky sa vyznačujú aj väčšou hlučnosťou.

Mobilnú klimatizáciu je vhodné skôr považovať za dočasné riešenie.

Komfortným riešením je montovaná – Splitová (delená) klimatizácia, ktorá pozostáva z vonkajšej jednotky a z vnútornej jednotky.

Vnútorná jednotka odoberá teplo pomocou chladiva zo vzduchu v miestnosti. Chladivo cirkuluje v uzavretom medenom potrubí medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou. Vo vonkajšej jednotke sa chladivo neochladzuje, čím odovzdá teplo do exteriéru odobraté z interiéru.

Vonkajšia a vnútorná jednotka sú teda prepojené prepojovacím tepelne izolovaným potrubím a komunikačným káblom.