Inštalácia klimatizácie

Inštalácia klimatizácie

Montáž alebo inštalácia klimatizácie je umiestnenie vnútornej a vonkajšej jednotky do interiéru a exteriéru. Vonkajšia jednotka sa namontuje na konzolu v exteriéri. Miesto je potrebné zvoliť vhodne hlavne po praktickej stránke, možnosti montáže a tiež z pohľadu estetiky. Po zvolení miesta sa zrealizuje prestup pre prepojovacie potrubie v obvodovej stene, ktoré sú skryté v PVC žľaboch. V interiéry sa na želané miesto inštaluje vnútorná jednotky, na prepojenie medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou, slúži inštalácia takzvaného prepojovacieho medeného potrubia a komunikačnej kabeláže. Na pripájacie body vonkajšej a vnútornej jednotky sa dopojí sa prepojovacie medené potrubie, ktoré sa realizuje špeciálnym kalíškovým spojom. Vykoná sa montáž odvodu kondenzu z výparníka vnútornej jednotky, tlaková skúška chladiaceho okruhu v zmysle platnej STN EN 378 a pre odstránenie vlhkosti v okruhu sa vykoná vákuovanie. Okruh sa naplní chladivom a zariadenie sa odskúša. Spíše sa odovzdávacia dokumentácia so záručným listom, montážny priestor sa dôkladne uprace a odpad je vyvezený a zlikvidovaný.

Celá montáž štandardne trvá cca 5 hodín, skutočná doba je však vždy závisí od individuálnych podmienok.