Inštalácia klimatizácie

05.04.2021 21:10
Inštalácia klimatizácie

Vonkajšia jednotka sa spravidla montuje na nástennú konzolu v exteriéri, alebo na podlahové podstavce. Miesto je potrebné zvoliť vhodne hlavne po stránke technických požiadaviek definovaných výrobcom. Po zvolení miesta sa zrealizuje prestup pre prepojovacie potrubie v obvodovej stene. V interiéri sa na vybrané miesto nainštaluje vnútorná jednotka. Na prepojenie medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou slúži izolované medené potrubie a komunikačná kabeláž. Tieto sa najčastejšie vedú v plastových žlaboch, prípadne, ak sa jedná o prebiehajúcu rekonštrukciu priestoru, môžu sa vysekať inštalačné drážky v stenách.  Na pripájacie body vonkajšej a vnútornej jednotky sa dopojí sa prepojovacie medené potrubie, čo sa realizuje špeciálnym kalíškovým spojom. Vykoná sa montáž odvodu kondenzu z výparníka vnútornej jednotky, tlaková skúška chladiaceho okruhu v zmysle platnej STN EN 378 a okruh sa vyvákuuje. Systém sa naplní chladivom a zariadenie sa odskúša. Nakoniec sa priestor uprace a vzniknutý odpad sa odvezie. Pri odovzdaní klimatizácie zákazníkovi sa vypíše montážny protokol a zákazník je poučený o obsluhe zariadenia.

Celá montáž štandardne trvá cca 5 hodín, skutočná doba však vždy závisí od individuálnych podmienok.

 

Máte záujem o klimatizáciu, tepelné čerpadlo, podlahové vykurovanie, či návrh vetrania rekuperáciou?

Už vyše 25 rokov realizujeme riešenia na mieru. Ponúkame vám dostatok skúsenosti, zodpovednosť a odbornosť. 

Kontaktujte nás prostredníctvom formulára, telefonicky, alebo mailom. Informácie o vašej stavbe nám jednoducho zašlite prostredníctvom formulára a my radi pomôžeme aj Vám.