Veci, ktoré musíte vedieť o klimatizácii

Veci, ktoré musíte vedieť o klimatizácii

V letných horúčavách častokrát vyhľadávame klimatizované miesta a obchodné centrá. Výnimkou nie sú ani pracoviská, kde sa zdržiavame väčšiu časť nášho dňa. Viete, ale ako klimatizáciu používať tak, aby nám neuškodila a nespôsobila nám ujmy na zdraví? 

 

Dodržiavanie teplotného rozdielu

 

Správne dodržiavanie rozdielnosti teplôt medzi vonkajším a vnútorným klimatizovaným prostredím zaručí bezpečné používanie klimatizácie a tento rozdiel by nemal byť vyšší ako 5, maximálne 7 stupňov Celzia.

Je to najmä z toho dôvodu, že pri prechode z chladného klimatizovaného prostredia do prostredia teplého až horúceho, vystavujeme naše telo tzv. teplotnému šoku, ktorý môže viesť až k celkovému oslabeniu organizmu. K oslabeniu môže ľahko dôjsť preto, lebo v koži máme umiestnené „snímače teploty“ a tie informujú náš mozog, aká je teplota prostredia, v ktorom sa práve nachádzame a ako má telo regulovať výmenu energie tvorenej v organizme v závislosti od tohto prostredia.

Orázok nie je k dispozíci

 

V prípade, ak je nastavenie klimatizácie v prostredí, v ktorom sa nachádzame nesprávne a do ovzdušia fúkame studený vzduch, ktorým ochladzujeme priestor, odstraňujeme tak mikroklímu z kože. Výsledkom je, že informácia studeného vzduchu z kože skreslí skutočnosť a termoreceptory informujú mozog o nižšej teplote, ako je skutočnosť. To vedie organizmus k zníženiu výdaja energie cez kožu a výsledkom je, že sa energia hromadí v našom organizme.

Ak človek z takéhoto priestoru vyjde von, organizmus začne byť správne informovaný o teplote a snaží sa okamžite ochladiť. No pri teplote nad tridsať stupňov má možnosť vydať energiu už len prostredníctvom odparovania sa - potením. To spôsobuje okamžité spotenie človeka a zároveň značnú stratu tekutín, ktoré treba doplniť.

Ovievanie chladným a vysušeným vzduchom v kanceláriách spôsobuje často bolenie hlavy, zápaly či niekedy aj migrény a výrazne znižuje schopnosť pracovať. Na to, aby si organizmus zvykol na vyššiu teplotu ovzdušia je potrebný istý čas na aklimatizovanie, nastavenie a spustenie termoregulácie.

Práve pre vyššie uvedené dôvody je viac ako dôležité si podrobne naštudovať návod na obsluhu klimatizačného zaiadenia a následne správne zladiť požadované teploty a otáčky ventilátora.

Máte s nastavovaním nejasnosti? Nie sti si istí, či je nastavenie Vašej klimatizácie správne?

Radi Vám pomôžeme a otázky zodpovieme. Zastavte sa u nás v showroome v Bratislave alebo Košiciach, alebo nám jednoducho napíšte na našu facebook-ovú stránku, či mailovú adresu.

Nech je leto znesiteľné!

Vaša KLIMADODOMU.sk

Použitá literatúra: 

WHO/WMO/UNEP. Climate change and human health: risk and responses. World Health Organization, Geneva, Swizterland. [online]. Citované 17. 1. 2013. Dostupné na: http://www.who.int/globalchange/publications/climchange.pdf.

http://www.atpjournal.sk/budovy/rubriky/prehladove-clanky/chladenie-alebo-klimatizovanie.html?page_id=18898

LL