Ako funguje klimatizácia?

26.03.2021 18:58
Ako funguje klimatizácia?

Izbová klimatizácia je najefektívnejší spôsob dosiahnutia a udržania stálej komfortnej teploty v interiéri. 

Mnoho rodín využíva vo svojich domovoch izbovú klimatizáciu najmä počas letných dní. Príjemná teplota a vlhkosť vytvorená modernou klimatizáciou je na nezaplatenie najmä v prípade izieb celodenne exponovaných na slnečnú stranu  (juhovýchod, juh, juhozápad), či miestností pod strechou.

Moderná klimatizácia je vlastne malé tepelné čerpadlo typu vzduch - vzduch. Aj počas horúcích dní a tropických nocí, ked teplota vonkajšieho vzduchu dosahuje nezriedka 35°C, dokáže toto zariadenie spoľahlivo a energeticky veľmi efektívne ochladiť priestor, kde bolo nainštalované.

Ako dokáže klimatizačné zariadenie udržať teplotný komfort v exponovanej miestnosti aj pri veľmi vysokej exteriérovej teplote ? 

Za všetkým hľadajte "chladivo". Ide o špeciálnu termodynamickú látku - plyn, resp. kvapalinu, ktorá dokáže veľmi rýchlo meniť svoje skupenstvo. Bez tejto vlastnosti chladiva by klimatizácia nefungovala. Klimatizačné zariadenie musí k tejto premene chladivu výrazne napomáhať a to pomocou štyroch kľúčových prvkov - kompresora, kondenzátora, výparníka a expanzného ventila zaradených do jedného spoločného okruhu.

Kompresor stláča plynné chladivo, čím sa zvýši jeho teplota a tlak. Následne pri prechode kondenzátorom (výmenník vonkajšej jednotky) je chladivo ochladzované okolitým vzduchom za pomoci ventilátora, mierne klesne jeho teplota a zmení sa jeho skupenstvo (para skondenzuje do kvapaliny).  Kvapalina v okruhu prechádza ďalej expanzným ventilom, následkom čoho dôjde k výraznému schladeniu kvapaliny a zníženiu tlaku. V takomto stave vstupuje chladivo do výparníka (výmenník vnútornej jednotky), kde odoberie teplo z inetriéru, zvýši tak svoju teplotu a preto  opäť zmení svoje skupenstvo (kvapalina sa zmení na plyn).  Tento plyn pokračuje v okruhu ku kompresoru a celý proces sa neustále opakuje. Hovoríme o tzv. chladiacom cykle.  Takto zjednodušene opísané funguje klimatizácia.

Samozrejme, aby klimatizácia dobre a efektívne fungovala, je za potreby sledovať a vyhodnocovať množstvo priebežných parametrov (tlak, teplota, rýchlosť otáčok ventilátora, frekvencia kompresora) a nakonfigurovať jednotlivé kroky pre rôzne vnútorné a vonkajšie podmienky. Každý výrobca klimatizácií má dnes vyvinuté vlastné algoritmy, každá klimatizácia preto, aj keď sa to nezdá, funguje trochu inak.  

 

Máte záujem o klimatizáciu, tepelné čerpadlo, podlahové vykurovanie, či návrh vetrania rekuperáciou?

Už vyše 25 rokov realizujeme riešenia na mieru. Ponúkame vám dostatok skúsenosti, zodpovednosť a odbornosť. 

Kontaktujte nás prostredníctvom formulára, telefonicky, alebo mailom. Informácie o vašej stavbe nám jednoducho zašlite prostredníctvom formulára a my radi pomôžeme aj Vám.