Voľba potrebného výkonu

Voľba potrebného výkonu
Klimatizácia musí byť navrhnutá tak, aby sme jej chladiacim výkonom pokryli všetky tepelné zisky v miestnosti (prestup tepla cez okná a obvodové steny, teplo generované osobami, teplo z osvetlenia a elektrických spotrebičov, …) Zjednodušene sa dá urobiť odhad potrebného výkonu podľa podlahovej plochy resp. objemu miestnosti. Poddimenzovanie vzhľadom na investíciu je samozrejme nežiadúce a opačne predimenzovanie je zbytočné mrhanie peniazmi. Naša rýchla kalkulačka vyráta potrebný výkon za Vás.