Chcem chladiť len jednu alebo viac miestností?

Chcem chladiť len jednu alebo viac miestností?
Pre chladenie jednej miestnosti sa využíva singel splitová klimatizácia (jedna vonkajšia a jedna vnútorná jednotka) Pre chladenie viacerých miestnosti je možné zvoliť tzv. multisplitové prevedenie (jedna spoločná vonkajšia a 2 až 5 vnútorných jednotiek) Prepojovacie potrubie je potom vedené od vonkajšej jednotky ku každej vnútornej jednotke.